Zdravniki, ki želimo zdraviti s homeopatijo, smo zaradi absurdne in ustavno sporne zakonodaje v nemogočem položaju. Ministrstvo za zdravje je namreč požrlo vse obljube, da bo to področje za zdravnike uredilo.

 

Zdravnike, ki bi želeli zdraviti s homeopatijo, hočejo degradirati v zdravilce (s čimer zanikajo, da so zdravniki) in jih tako odvrniti od homeopatije. Pri tem jih ne zanima, da tudi zdravnik, degradiran v zdravilca, homeopatije ne more izvajati. Zdravilec namreč po zakonu ne sme zdraviti in predpisovati zdravil. Zdravilec, ki zdravi, je lahko obtožen mazaštva. Homeopatska zdravila pa so po zakonu zdravila za uporabo v humani medicini, ki jih lahko predpisuje samo zdravnik in so seveda namenjena zdravljenju. So edino orodje, ki ga ima na voljo zdravnik, ki zdravi s homeopatijo. Vendar zdravnik ne sme predpisovati homeopatskih zdravil, ker s tem krši zakon in izgubi zdravniško licenco.

 

Po mnenju Ministrstva za zdravje lahko homeopatijo izvaja samo zdravilec z zdravilsko licenco, vendar kot rečeno, zdravilec po zakonu ne sme zdraviti in predpisovati zdravil. Zahteva, da mora imeti zdravnik, ki izvaja homeopatijo, zdravilsko licenco in s tem postane zdravilec, je absurdna. Zakonodaja je napisana tako, da homeopatije po črki zakona ne more izvajati nihče.

 

Namesto da bi Ministrstvo za zdravje odpravilo neskladja in absurde obstoječe zakonodaje, ki jih je samo izpostavilo v izhodiščih za pripravo novega zakona, so postopek priprave novega zakona ustavili in se spravili na zdravnike, za katere menijo, da izvajajo homeopatijo in jim začeli vročati odločbe o prepovedi dejavnosti. Obenem so prav v teh izhodiščih zapisali: »Uporaba terminologije v ZZdrS (op. Zakon o zdravniški službi), da se zdravnik ukvarja »z zdravilsko dejavnostjo«, je primerjalno-pravno neustrezna in napačna. Zdravnikova uporaba različnih metod zdravljenja ne pomeni, da se zdravnik ukvarja z zdravilsko dejavnostjo, ker je pluralizem različnih metod zdravljenja vsebina njegove, zdravniške službe«.

 

Ministrstvo za zdravje se ob prepovedi sklicuje na varovanje javnega interesa, obenem pa z zavlačevanjem priprave novega zakona, kljub pozivom Varuha človekovih pravic in Slovenskega homeopatskega društva, že leta samo deluje v nasprotju z javnim interesom.

 

Slovenija je tako edina država na svetu, kjer zdravniki ne smejo zdraviti s homeopatijo in edina država, kjer zdravnika, ki ima dodatna znanja iz homeopatije, degradira v zdravilca in mu odvzame zdravniško licenco.

 

 

 

© Miloš Žužek 2006 - 2020